Zdjęcie rozchodzących się kropek
Polisa Zdrowie

Polisa Zdrowie

Polisa Zdrowie to najszybszy i najwygodniejszy dostęp do opieki medycznej dla Twoich pracowników

Polisa Zdrowie

Dowiedz się o ubezpieczeniu - poznaj korzyści

 • E-REJESTRACJA - to możliwość umawiania wizyt lekarskich online, bezpośrednio w grafiku lekarza.

  E-rejestracja dostępna jest za pośrednictwem Panelu Ubezpieczonego.

  TU ZDROWIE jako pierwsza firma na rynku, udostępniła e-rejestrację w placówkach z różnych ogólnopolskich sieci medycznych (np. POLMED, CENTER-MED, SCANMED) oraz w placówkach spoza sieci, które stawiają na nowoczesny i wygodny dostęp pacjenta do świadczeń.

 • Gwarancja najkrótszych terminów realizacji usług:

  • do 1 dnia – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej
  • do 3 dni – lekarze specjaliści (do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności)

  Wszystkie konsultacje lekarskie, w tym dziecięce, dostępne są bez skierowania.

  • największa sieć placówek medycznych na rynku
  • bezgotówkowy dostęp do ponad  3300 placówek medycznych  w całej Polsce
  • możliwość korzystania z usług medycznych w każdej placówce i u każdego lekarza na zasadzie zwrotu kosztów (refundacji)
  • pełna swoboda wyboru placówki i lekarza
  • e-rejestracja  e-refundacja  dostępna dla każdego Ubezpieczonego
 • POLISA ZDROWIE daje możliwość korzystania z usług objętych zakresem ubezpieczenia w dowolnej placówce medycznej w Polsce.
  W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów na realizację usługi medycznej. Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.
  TU ZDROWIE gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot poniesionych kosztów świadczeń do limitu ustalonego jako Górna Granica Odpowiedzialności (GGO), określonego dla każdej usługi w Katalogu Świadczeń.
  TU ZDROWIE jako jedyna firma na rynku daje możliwość podwyższenia limitów refundacji (wysokości GGO).

 • E-REFUNDACJA - to możliwość złożenia elektronicznego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Panelu Ubezpieczonego.
  Wystarczy zalogować się do Panelu Ubezpieczonego, wypełnić elektroniczny wniosek, dołączyć skan lub zdjęcie rachunku / faktury i wysłać wniosek.
  Korzystając z e-refundacji nie musisz przesyłać do TU ZDROWIE żadnych papierowych dokumentów, co skraca czas wypłaty świadczenia.

 • Każdy Pracodawca i umowa znajduje się pod opieką Indywidualnego Opiekuna Grupy, który pozostaje w ścisłym kontakcie z Klientem i odpowiada za sprawny oraz komfortowy przebieg współpracy. Pełni on również rolę Interwencyjnego Opiekuna Ubezpieczonego w sytuacjach np. trudności z realizacją usługi.

 • Ubezpieczenie w TU ZDROWIE zapewnia Twoim Pracownikom swobodę leczenia, m.in. poprzez:

  • dostęp do wszystkich placówek medycznych w Polsce
  • wolny wybór placówki medycznej i lekarza prowadzącego leczenie
  • możliwość wyboru dogodnego sposobu realizacji usług
  • nielimitowane konsultacje lekarskie i badania
  • brak skierowań do lekarzy specjalistów, także specjalistów dziecięcych oraz konsultacji profesorskich
  • honorowanie skierowań na badania od wszystkich lekarzy
Co obejmuje ochrona

Co obejmuje ochrona

W zależności od wariantu ubezpieczenia ochrona obejmuje m.in.:

 • nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (internista, pediatra, lekarz rodzinny)
 • nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów, dostępne bez skierowań, także specjaliści dziecięcy i konsultacja profesorskie
 • nielimitowane zabiegi ambulatoryjne wykonywane w trakcie konsultacji lekarskich
 • nielimitowane badania laboratoryjne
 • nielimitowane badania diagnostyczne (obrazowe, czynnościowe, etc.)
 • nielimitowane zabiegi ambulatoryjne
 • wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie
 • rehabilitację
 • planowane zabiegi szpitalne
 • obowiązkowe świadczenia z zakresu Medycyny Pracy

Panel Ubezpieczającego

to specjalnie przygotowane narzędzie, służące do administrowania listą Ubezpieczonych i bezpiecznego przesyłania danych osobowych pracowników i ich rodzin.

Oprócz bezpieczeństwa danych, Panel Ubezpieczającego pozwala na efektywne zarządzanie czasem i przygotowanie listy zmian bezpośrednio w panelu. Przy pomocy wspomnianego narzędzia otrzymują Państwo comiesięczne rozliczenia z tytułu posiadanej polisy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego - informacje o składkach są dostępne z zakładce Dokumenty.Zawiera także komunikator, dzięki któremu będą Państwo mogli przesyłać wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące polisy bezpośrednio do Państwa Opiekuna Administracyjnego / Obsługowego.Jeżeli jesteś już Klientem TU ZDROWIE, tu możesz się zalogować do Panelu Ubezpieczającego:

Panel Ubezpieczającego

Panel Ubezpieczającego