Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999

Zarząd Spółki

AleksanderRoda

Aleksander
Roda

prezes zarządu

„Już jako student wyższej uczelni ekonomicznej w Niemczech (specjalność Handel Zagraniczny, Marketing) wiedziałem, że sprzedaż i zarządzanie są moją pasją.
Przez ostatnie 20 lat zarządzałem zarówno działami sprzedaży jak i całymi przedsiębiorstwami, głównie z branży FMCG oraz Retail. Od 2013 roku związany jestem z TU ZDROWIE, najpierw jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za budowę działu sprzedaży, a od 2018 roku jako prezes zarządu odpowiedzialny za rozwój całej firmy.

Naszą misją jest dbanie o zdrowie Pracowników – Ubezpieczonych oraz o ich czas, a wizją - bycie najbardziej profesjonalnym Centrum Wspierania Zdrowia w Polsce. Staramy się o tym pamiętać każdego dnia. Klienci są dla nas najważniejsi, uważnie słuchamy ich potrzeb, przygotowujemy produkty szyte na miarę, dopasowane do ich wysokich wymagań, oferujemy to, czego w zakresie organizacji opieki medycznej i realizacji usług zdrowotnych od nas oczekują.

Moja złota zasada, którą kieruję się w biznesie brzmi: „Nie obiecujemy niczego, czego nie jesteśmy w stanie spełnić”. Od wielu lat to postanowienie pozwala na skuteczną realizację bardzo ambitnych planów rozwojowych, przy zachowaniu relacji fair - play z naszymi Partnerami.”

MaciejKorzeniowski

Maciej
Korzeniowski

członek zarządu

„Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z branżą ubezpieczeniową. Skończyłem studia o specjalizacji matematyka w finansach i ubezpieczeniach i zostałem licencjonowanym aktuariuszem. W 2012 r. ukończyłem MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


Mam ponad 15 letnie doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych, zdrowotnych, jak i życiowych.


W pracy najważniejsi są dla mnie ludzie. Starannie dobieram swój zespół i cenię jego pracę. Wiem, że cele biznesowe, które chcemy osiągnąć w naszej firmie zrealizuję, dzięki wspólnemu działaniu. Cenię w ludziach kreatywność, stałe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań oraz własną inicjatywę."

SławomirKoszewski

Sławomir
Koszewski

członek zarządu

„Z rynkiem ubezpieczeniowym związany jestem od ponad dwudziestu lat. Moja przygoda zawodowa z branżą rozpoczęła się zaraz po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim od tworzenia umów ubezpieczenia i OWU. Później były kolejne wyzwania i kolejne szczeble zawodowe. Zajmowałem się różnymi obszarami ubezpieczeń - od produktów i underwritingu po likwidację szkód, od ubezpieczeń majątkowych, poprzez OC lekarzy, po ubezpieczenia życiowe i zdrowotne. Z tymi ostatnimi związałem się ponad osiem lat temu i uważam za niezmiennie interesujące, perspektywiczne i wartościowe.

W TU ZDROWIE odpowiadam za Pion Ubezpieczeń i Likwidacji, a moim celem jest zapewnienie najwyższego standardu obsługi dynamicznie rosnącej grupie naszych Ubezpieczonych.
Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Podejmować nowe wyzwania i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.”Rada nadzorcza

  Grzegorz Mródź przewodniczący rady nadzorczej
  Waldemar Rogala wiceprzewodniczący rady nadzorczej
  Przemysław Wojtkiewicz sekretarz rady nadzorczej
  dr Adam Chmielewski
  dr Zygmunt Kamiński
  Stanisław Malinowski

   
  Rada nadzorcza powołała Komitet Audytu, w składzie: dr Zygmunt Kamiński, dr Adam Chmielewski, Waldemar Rogala, Przemysław Wojtkiewicz


  Osoby upoważnione do reprezentacji:

  Aleksander Roda prezes zarządu
  Maciej Korzeniowski członek zarządu
  Sławomir Koszewski członek zarządu
  Agnieszka Jaworska - Żak prokurent

  100% akcjonariuszem

  Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA jest spółka Pomerania Investment SA

  Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy: 81-319, ulica Śląska 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362027, posiadająca numer NIP: 5862257567, posiadająca numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości 21950000 zł, opłaconym gotówką w całości (dalej jako: Spółka), w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1798 ze zmianami) informuje, że wezwała Akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

  CMS

  Struktura organizacyjna
  TU ZDROWIE SA

  Struktura organizacyjna TU ZDROWIE SA uwzględnia wymagania dyrektywy Wypłacalność II w sprawie podziału funkcji między członków zarządu.

  Jest oparta na czterech pionach, którymi zarządzają członkowie zarządu.

  W ramach Pionu Zarządu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (nadzór prezesa zarządu).

  W ramach Pionu Ubezpieczeń i Likwidacji działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie produktem, likwidację szkód, obsługę umów ubezpieczenia i obsługę skarg i reklamacji, obsługę pośredników ubezpieczeniowych oraz IT i nadzór systemów (nadzór członka zarządu).

  W ramach Pionu Finansów i Ryzyka działają jednostki odpowiedzialne za funkcję aktuarialną zarządzania ryzykiem, zarządzanie obszarem finansów, rachunkowości i sprawozdawczości (nadzór członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem).

  W ramach Pionu Sprzedaży i Marketingu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji sprzedaży i marketingu (nadzór prezesa zarządu).