Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999

Zarząd Spółki

AleksanderRoda

Aleksander
Roda

prezes zarządu

„Już jako student wyższej uczelni ekonomicznej w Niemczech (specjalność Handel Zagraniczny, Marketing) wiedziałem, że sprzedaż i zarządzanie są moją pasją.
Przez ostatnie 20 lat zarządzałem zarówno działami sprzedaży jak i całymi przedsiębiorstwami, głównie z branży FMCG oraz Retail. Od 2013 roku związany jestem z TU ZDROWIE, najpierw jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za budowę działu sprzedaży, a od 2018 roku jako prezes zarządu odpowiedzialny za rozwój całej firmy.

Naszą misją jest dbanie o zdrowie Pracowników – Ubezpieczonych oraz o ich czas, a wizją - bycie najbardziej profesjonalnym Centrum Wspierania Zdrowia w Polsce. Staramy się o tym pamiętać każdego dnia. Klienci są dla nas najważniejsi, uważnie słuchamy ich potrzeb, przygotowujemy produkty szyte na miarę, dopasowane do ich wysokich wymagań, oferujemy to, czego w zakresie organizacji opieki medycznej i realizacji usług zdrowotnych od nas oczekują.

Moja złota zasada, którą kieruję się w biznesie brzmi: „Nie obiecujemy niczego, czego nie jesteśmy w stanie spełnić”. Od wielu lat to postanowienie pozwala na skuteczną realizację bardzo ambitnych planów rozwojowych, przy zachowaniu relacji fair - play z naszymi Partnerami.”

MaciejKorzeniowski

Maciej
Korzeniowski

członek zarządu

„Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z branżą ubezpieczeniową. Skończyłem studia o specjalizacji matematyka w finansach i ubezpieczeniach i zostałem licencjonowanym aktuariuszem. W 2012 r. ukończyłem MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


Mam ponad 15 letnie doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych, zdrowotnych, jak i życiowych.


W pracy najważniejsi są dla mnie ludzie. Starannie dobieram swój zespół i cenię jego pracę. Wiem, że cele biznesowe, które chcemy osiągnąć w naszej firmie zrealizuję, dzięki wspólnemu działaniu. Cenię w ludziach kreatywność, stałe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań oraz własną inicjatywę."

SławomirKoszewski

Sławomir
Koszewski

członek zarządu

„Z rynkiem ubezpieczeniowym związany jestem od ponad dwudziestu lat. Moja przygoda zawodowa z branżą rozpoczęła się zaraz po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim od tworzenia umów ubezpieczenia i OWU. Później były kolejne wyzwania i kolejne szczeble zawodowe. Zajmowałem się różnymi obszarami ubezpieczeń - od produktów i underwritingu po likwidację szkód, od ubezpieczeń majątkowych, poprzez OC lekarzy, po ubezpieczenia życiowe i zdrowotne. Z tymi ostatnimi związałem się ponad osiem lat temu i uważam za niezmiennie interesujące, perspektywiczne i wartościowe.

W TU ZDROWIE odpowiadam za Pion Ubezpieczeń i Likwidacji, a moim celem jest zapewnienie najwyższego standardu obsługi dynamicznie rosnącej grupie naszych Ubezpieczonych.
Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Podejmować nowe wyzwania i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.”Rada nadzorcza

  Julita Czyżewska  przewodnicząca rady nadzorczej
  Waldemar Rogala wiceprzewodniczący rady nadzorczej
  dr Adam Chmielewski
  Grzegorz Dzik
  dr Zygmunt Kamiński 

  Aleksandra Puskarz-Kusa

  Grzegorz Mródź

  Grzegorz Juszczyk

   
  Rada nadzorcza powołała Komitet Audytu, w składzie: dr Zygmunt Kamiński, dr Adam Chmielewski, Waldemar Rogala.


  Osoby upoważnione do reprezentacji:

  Aleksander Roda prezes zarządu
  Maciej Korzeniowski członek zarządu
  Sławomir Koszewski członek zarządu
  Agnieszka Jaworska - Żak prokurent

  100% akcjonariuszem

  Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA jest spółka Pomerania Investment SA

  Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy: 81-319, ulica Śląska 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362027, posiadająca numer NIP: 5862257567, posiadająca numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości 21950000 zł, opłaconym gotówką w całości (dalej jako: Spółka), w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1798 ze zmianami) informuje, że wezwała Akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

  CMS

  Struktura organizacyjna
  TU ZDROWIE SA

  Struktura organizacyjna TU ZDROWIE SA uwzględnia wymagania dyrektywy Wypłacalność II w sprawie podziału funkcji między członków zarządu.

  Jest oparta na czterech pionach, którymi zarządzają członkowie zarządu.

  W ramach Pionu Zarządu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (nadzór prezesa zarządu).

  W ramach Pionu Ubezpieczeń i Likwidacji działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie produktem, likwidację szkód, obsługę umów ubezpieczenia i obsługę skarg i reklamacji, obsługę pośredników ubezpieczeniowych oraz IT i nadzór systemów (nadzór członka zarządu).

  W ramach Pionu Finansów i Ryzyka działają jednostki odpowiedzialne za funkcję aktuarialną zarządzania ryzykiem, zarządzanie obszarem finansów, rachunkowości i sprawozdawczości (nadzór członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem).

  W ramach Pionu Sprzedaży i Marketingu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji sprzedaży i marketingu (nadzór prezesa zarządu).