Zdjęcie rozchodzących się kropek
Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Służba medycyny pracy powstała, aby chronić zdrowie pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

Medycyna Pracy

E-Platforma Medycyny Pracy

E-Platforma Medycyny Pracy udostępniana bezpłatnie przez TU ZDROWIE, to wygodne narzędzie, które umożliwia m.in.: • monitoring terminów ważności badań profilaktycznych Pracowników
 • wystawianie skierowań na badania profilaktyczne w oparciu o zdefiniowanie indywidualnego słownika stanowisk pracy
 • przesyłanie elektronicznych zgłoszeń realizacji badań do Zespołu Medycyny Pracy
 • rozpoczęcie procesu umawiania badań bez konieczności dostarczania oryginału skierowania wystawionego przez Pracodawcę
 • śledzenie aktualnego statusu realizacji badań
 • koordynację dodatkowych działań profilaktycznych skierowanych do Pracowników (np. szczepień ochronnych, badań przesiewowych, etc.)


Ponadto E-Platforma Medycyny Pracy pozwala na: • równoległą pracę kilku użytkowników, posiadających odrębne loginy i hasła
 • możliwość nadawania indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • sprawne nadzorowanie procesu obsługi medycyny pracy nawet przy bardzo rozdrobionej strukturze firmy
  (np. podmioty posiadające wiele placówek w różnych lokalizacjach tj. sieci handlowe)
E-Platforma Medycyny Pracy