Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999

O nas

Wizja

Wizja

Najbardziej profesjonalne Centrum
Wspierania Zdrowia w Polsce.

Misja

Misja

Dbamy o zdrowie i czas

Ubezpieczonych.

Jesteśmy liderem na rynku pod względem dostępności do usług medycznych. Współpracuje z nami ponad 3700 placówek

 • Jesteśmy jedynym polskim towarzystwem ubezpieczeń specjalizującym się w zdrowiu.

  Jesteśmy jedynym polskim towarzystwem ubezpieczeń specjalizującym się w zdrowiu.

 • Do tej pory zaufało nam ponad 180 tys. Ubezpieczonych

  Do tej pory zaufało nam ponad 180 tys. Ubezpieczonych

 • Od 12 lat profesjonalnie oferujemy ubezpieczenia zdrowotne i organizujemy usługi medycyny pracy

  Od 12 lat profesjonalnie oferujemy ubezpieczenia zdrowotne i organizujemy usługi medycyny pracy

 • Aż 98% klientów decyduje się na przedłużenie współpracy z nami.

  Aż 98% klientów decyduje się na przedłużenie współpracy z nami.

 • Zapewniamy największą sieć placówek medycznych – już ponad 3700 w całej Polsce.

 • Z najwyższą starannością dobieramy sieć naszych partnerów medycznych. Priorytetem są dla nas wykwalifikowani lekarze i nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

 • Gwarantujemy najkrótsze terminy dostępności do lekarzy.

 • Umożliwiamy wolny wybór placówki medycznej i lekarza prowadzącego leczenie.

 • Udostępniamy możliwość skorzystania z nowoczesnych telekonsultacji medycznych.

 • Honorujemy skierowania na badania diagnostyczne od każdego lekarza, również spoza sieci placówek współpracujących.

 • Zapewniamy kompleksowość koordynowanych przez nas usług - od konsultacji internistycznych i pediatrycznych, poprzez specjalistyczne dla dorosłych i dzieci, badania diagnostyczne, aż po opiekę szpitalną.

 • Każdy klient ma u nas swojego indywidualnego opiekuna.

 • Posiadane przez nas referencje są nagrodą za wysiłek i zaangażowanie naszego zespołu.

Umiemy doradzić

Umiemy organizować leczenie

Umiemy zarządzać

Kapitał zakładowy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA wynosi 21 950 000 zł, został opłacony w całości.

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362027.

Siedziba: ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia

NIP - 5862257567

REGON - 221064894

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA trybie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status Dużego Przedsiębiorcy.

CMS

Struktura organizacyjna
TU ZDROWIE SA

Struktura organizacyjna TU ZDROWIE SA uwzględnia wymagania dyrektywy Wypłacalność II w sprawie podziału funkcji między członków zarządu.

Jest oparta na czterech pionach, którymi zarządzają członkowie zarządu.

W ramach Pionu Zarządu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (nadzór prezesa zarządu).

W ramach Pionu Ubezpieczeń i Likwidacji działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie produktem, likwidację szkód, obsługę umów ubezpieczenia i obsługę skarg i reklamacji, obsługę pośredników ubezpieczeniowych oraz IT i nadzór systemów (nadzór członka zarządu).

W ramach Pionu Finansów i Ryzyka działają jednostki odpowiedzialne za funkcję aktuarialną zarządzania ryzykiem, zarządzanie obszarem finansów, rachunkowości i sprawozdawczości (nadzór członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem).

W ramach Pionu Sprzedaży i Marketingu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji sprzedaży i marketingu (nadzór prezesa zarządu).

Podstawy prawne i regulacje wewnętrzne

Podstawy prawne działalności
Towarzystwa Ubezpieczeń
ZDROWIE SA

 1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
 2. Dyrektywa Wypłacalność II
 3. Wytyczne KNF

Świat Ochrony Danych Osobowych