Zdjęcie rozchodzących się kropek
Dla akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

  • Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zawiadamia, że w dniu 08.04.2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu, którego przedmiotem jest złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.