Zdjęcie rozchodzących się kropek
Strefa dla Ubezpieczonego

Strefa dla Ubezpieczonego

Swobodnie korzystaj z opieki medycznej.

Korzyści Panelu Ubezpieczonego

 • umawianie wizyt lekarskich stacjonarnych i zdalnych

  Umawianie wizyt lekarskich stacjonarnych i zdalnych

 • dostęp do aplikacj KtoMaLek pozwalającej na wyszukiwanie najbliższych aptek i sprawdzania dostępności leków

  Dostęp do aplikacji KtoMaLek pozwalającej na wyszukiwanie najbliższych aptek i sprawdzania dostępności leków

 • Sprawdzanie zakresu usług

  Sprawdzanie zakresu usług

 • wgląd do historii usług zrealizowanych w ramach ubezpieczenia

  Wgląd do historii usług zrealizowanych w ramach ubezpieczenia

 • składanie elektronicznych wniosków o:

  Składanie elektronicznych wniosków o:
  - wpłatę świadczenia pieniężnego - e-refundacja
  - zgodę indywidualną na realizację świadczeń np. autorycję badań TK, RM oraz rehabilitacji
  - rozpoczęcie realizacji Programu Zdrowotnego np. Mój Onkolog

 • Wyszukiwanie placówek medycznych

  Wyszukiwanie placówek medycznych

Refundacja

 • POLISA ZDROWIE daje możliwość korzystania z usług objętych zakresem ubezpieczenia w dowolnej placówce medycznej w Polsce.

  W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu kosztów poniesionych na realizację usługi.

  Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.

  • Umów się bezpośrednio w wybranej placówce
  • Zapłać za usługę w placówce
  • Poproś o wystawienie imiennego rachunku lub faktury
  • Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego – papierowy lub elektroniczny w Panelu Ubezpieczonego
  • Prześlij wniosek do TU ZDROWIE


  TU ZDROWIE w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wypłaci przyznaną kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego.


  Pamiętaj, że przyznane świadczenie pieniężne (zwrot kosztów) ograniczone jest przez Górną Granicę Odpowiedzialności (GGO - górny limit) i jest wypłacane dla konkretnej usługi medycznej, objętej zakresem ubezpieczenia.


  Uwaga! Faktura/rachunek muszą zostać wystawione na Ubezpieczonego (w przypadku dziecka na rzecz opiekuna prawnego) i powinny obejmować następujące informacje:

  • nazwę usługi medycznej
  • ilość wykonanych usług danego typu
  • datę wykonania usługi medycznej
  • koszt/cenę wykonanej usługi medycznej


  Jeśli usługa dotyczy ubezpieczonego dziecka, w opisie dokumenty księgowego należy wpisać imię i nazwisko dziecka.
  Wnioski refundacyjne dot. dzieci nie mogą być składane z kont rodziców. Każdy członek rodziny musi mieć swoje konto na Panelu Ubezpieczonego a wnioski powinny być składane z konta osoby która skorzystała z usługi i której dotyczy dany dokument księgowy.


  Uwaga! Upewnij się, że w Twoim ubezpieczeniu jest możliwość korzystania z usług na zasadzie refundacji – zwrotu kosztów świadczeń medycznych, wypłacanych do Górnej Granicy Odpowiedzialności (GGO).

  1. 1. Zaloguj się do Panelu Ubezpieczonego - Kliknij tu
  2. 2. Wypełnij wniosek i dołącz czytelny skan lub zdjęcie imiennego rachunku/faktury oraz skierowania lekarskiego w przypadkach, gdy refundacja dotyczy badań lub rehabilitacji
  3. 3. Wyślij wniosek.

  TU ZDROWIE w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wypłaci przyznaną kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

 • WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO (wniosek refundacyjny):

  1. 1. Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego - pobierz wniosek
  2. 2. Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek
  3. 3. Dołącz oryginał lub czytelną kopię imiennego rachunku/faktury
  4. 4. Dołącz kopię skierowania lekarskiego w przypadkach, gdy refundacja dotyczy badań lub rehabilitacji
  5. 5. Prześlij komplet dokumentów do TU ZDROWIE na adres:
   TU ZDROWIE S.A.
   ul. Śląska 17
   81-319 Gdynia
   „wypłata świadczenia pieniężnego"

Sposoby realizacji usług medycznych

Jak korzystać z ubezpieczenia?

 • W Panelu Ubezpieczonego, w zakładce Sprawdź zakres ubezpieczenia lub kontaktując się z 24h Infolinią pod numerem 58 888 2 999.

 • Autoryzacja jest konieczna w przypadku chęci skorzystania z badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także zabiegów rehabilitacji.

  Przed skorzystaniem z usługi powinieneś przesłać kopię skierowania na adres email: ubezpieczenia@tuzdrowie.pl lub w formie MMS pod numer 723 444 999.

  Skierowanie należy przesłać za pomocą PANELU UBEZPIECZONEGO.

  Jeżeli masz preferencje odnośnie miejsca realizacji usługi (nazwa i adres placówki) – podaj je w wiadomości lub uwagach do wniosku.

  Pamiętaj, że skierowania na badania diagnostyczne zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia, a skierowania na zabiegi rehabilitacyjne 1 miesiąc od daty wystawienia.

 • Skierowanie od lekarza wymagane jest wyłącznie na badania diagnostyczne oraz niektóre z zabiegów.

  W przypadku konieczności skorzystania z badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także zabiegów rehabilitacji, konieczne jest wcześniejsze przesłanie kopii skierowania na adres email: ubezpieczenia@tuzdrowie.pl lub w formie MMS pod numer 723 444 999.

  Skierowanie należy przesłać za pomocą PANELU UBEZPIECZONEGO.

  Jeżeli masz preferencje odnośnie miejsca realizacji usługi (nazwa i adres placówki) – podaj je w wiadomości lub uwagach do wniosku.

  Pamiętaj, że skierowania na badania diagnostyczne zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia, a skierowania na zabiegi rehabilitacyjne 1 miesiąc od daty wystawienia.

 • Idąc do placówki medycznej powinieneś zabrać ze sobą dokument pozwalający potwierdzić Twoją tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport).
  Jeśli realizacja usługi wymaga skierowania, powinieneś zabrać je ze sobą idąc do placówki lub lekarza.

 • POLISA ZDROWIE zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych m.in. konsultacji lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych, szczepień ochronnych, wizyt domowych, rehabilitacji etc. Zakres usług różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia.


  W każdym momencie masz możliwość sprawdzenia zakresu usług dostępnych w Panelu Ubezpieczonego lub kontaktując się z 24h Infolinią.


  Pamiętaj, że badania, niektóre zabiegi oraz rehabilitacja realizowane są ze wskazań medycznych – na podstawie skierowania od lekarza.

  TU ZDROWIE honoruje skierowania na badania od wszystkich lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Jeśli umawiasz usługę za pośrednictwem 24h Infolinii, TU ZDROWIE zapewnia najlepsze na rynku standardy dostępności do usług:

  • do 1 dnia roboczego – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej
  • do 3 dni roboczych – lekarze specjaliści (do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności)


  albo zwrot 100% kosztów poniesionych na realizację wizyty w dowolnie wybranej placówce i u dowolnego lekarza danej specjalności, w przypadku gdy spełnienie tych standardów nie jest możliwe.
  W przypadkach, gdy potrzebna jest konsultacja u KONKRETNEGO lekarza lub w KONKRETNEJ placówce, podane powyżej czasy oczekiwania mogą ulec wydłużeniu w zależności od indywidualnego harmonogramu pracy danego lekarza lub placówki.
  Wszystkie konsultacje lekarskie, w tym dziecięce, dostępne są bez skierowania, co również skraca czas realizacji usługi.
  Szczegóły dotyczące gwarancji czasu realizacji usługi znajdziesz w Katalogu Świadczeń Twojego ubezpieczenia POLISA ZDROWIE.

 • Każdy Ubezpieczony w TU ZDROWIE może wybrać dogodny dla siebie sposób korzystania z usług medycznych tj.:

  • umawianie za pośrednictwem 24h Infolinii
  • umawianie bezpośrednio w placówkach medycznych
  • zamawianie wizyt przez stronę internetową TU ZDROWIE
  • e-rejestrację w Panelu Ubezpieczonego (bezpośrednio w grafiku lekarza)
  • refundację (zwrotu kosztów), w tym również e-refundację

  Każdy Ubezpieczony ma możliwość sprawdzenia zakresu usług w Panelu Ubezpieczonego lub kontaktując się z 24h Infolinią.

 • Posiadając ubezpieczenie POLISA ZDROWIE możesz leczyć się w każdej placówce medycznej działającej na terenie Polski.

  W Panelu Ubezpieczonego w łatwy sposób sprawdzisz, jakie placówki medyczne w sieci TU ZDROWIE dostępne są w najbliższej wskazanej lokalizacji.

  Klikając na nazwę placówki dowiesz się więcej m.in. o usługach dostępnych w placówce oraz sposobie ich umawiania. Znajdziesz tam również dane kontaktowe placówki medycznej.