Zdjęcie rozchodzących się kropek
Strefa dla Pośrednika

Strefa dla Pośrednika

Internetowy kalkulator składek dla Brokerów i Agentów pomaga w przygotowaniu dedykowanej oferty dla Klienta.

Strefa dla Pośrednika

Strefa dla Pośrednika

W Panelu Pośrednika przygotowaliśmy unikalne na polskim rynku narzędzie - Kalkulator dla Pośrednika, za pośrednictwem którego można przygotować dedykowaną ofertę dla swojego Klienta.

Nowe narzędzie w kilku prostych krokach umożliwia przygotowanie oferty Polisa Zdrowie do 30 osób.


Kalkulator ma wbudowane ponadto:

1. Automatyczne wyszukiwanie i rezerwowanie firm z bazy, poprzez wpisanie numeru NIP.
2. Prosty moduł wyliczenia składki - wystarczy podać liczbę osób do Ubezpieczenia, by otrzymać wstępną propozycję cenową.
3. Możliwość wyboru wielu wariantów modułów dodatkowych tj.: rehabilitacja, stomatologia, przeglądy profilaktyczne itd.
4. Szybkie i proste tworzenie i zapisywanie oferty w formacie PDF na wzorze przygotowanym przez TU ZDROWIE.
5. W przypadku akceptacji oferty, możliwość zamówienia wniosku ubezpieczeniowego oraz polisy.

Aby otrzymać dostęp do nowego kalkulatora w Panelu Pośrednika, wystarczy zgłosić taką potrzebę do swojego opiekuna sprzedażowego.

Po otrzymaniu odpowiednich uprawnień, kalkulator dostępny jest po zalogowaniu w Panelu Pośrednika, w opcji OFERTY/Nowa oferta.

Nowa oferta umożliwia szybkie przygotowanie nowej propozycji ubezpieczenia. Wprowadziliśmy w niej np. ułatwienie, że na podstawie wpisanego nr NIP Klienta – przyszłego Ubezpieczającego – automatycznie uzupełnia się nazwa, lokalizacja i branża działalności, na podstawie PKD.

 

Dowiedz się o ubezpieczeniu - poznaj korzyści

 • E-REJESTRACJA - to możliwość umawiania wizyt lekarskich online, bezpośrednio w grafiku lekarza.

  E-rejestracja dostępna jest za pośrednictwem Panelu Ubezpieczonego.

  TU ZDROWIE jako pierwsza firma na rynku, udostępniła e-rejestrację w placówkach z różnych ogólnopolskich sieci medycznych (np. POLMED, CENTER-MED, SCANMED) oraz w placówkach spoza sieci, które stawiają na nowoczesny i wygodny dostęp pacjenta do świadczeń.

 • Gwarancja najkrótszych terminów realizacji usług:

  • do 1 dnia – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej
  • do 3 dni – lekarze specjaliści (do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności)

  Wszystkie konsultacje lekarskie, w tym dziecięce, dostępne są bez skierowania.

  • największa sieć placówek medycznych na rynku
  • bezgotówkowy dostęp do ponad  3300 placówek medycznych  w całej Polsce
  • możliwość korzystania z usług medycznych w każdej placówce i u każdego lekarza na zasadzie zwrotu kosztów (refundacji)
  • pełna swoboda wyboru placówki i lekarza
  • e-rejestracja  e-refundacja  dostępna dla każdego Ubezpieczonego
 • POLISA ZDROWIE daje możliwość korzystania z usług objętych zakresem ubezpieczenia w dowolnej placówce medycznej w Polsce.
  W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów na realizację usługi medycznej. Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.
  TU ZDROWIE gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot poniesionych kosztów świadczeń do limitu ustalonego jako Górna Granica Odpowiedzialności (GGO), określonego dla każdej usługi w Katalogu Świadczeń.
  TU ZDROWIE jako jedyna firma na rynku daje możliwość podwyższenia limitów refundacji (wysokości GGO).

 • E-REFUNDACJA - to możliwość złożenia elektronicznego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Panelu Ubezpieczonego.
  Wystarczy zalogować się do Panelu Ubezpieczonego, wypełnić elektroniczny wniosek, dołączyć skan lub zdjęcie rachunku / faktury i wysłać wniosek.
  Korzystając z e-refundacji nie musisz przesyłać do TU ZDROWIE żadnych papierowych dokumentów, co skraca czas wypłaty świadczenia.

 • Każdy Pracodawca i umowa znajduje się pod opieką Indywidualnego Opiekuna Grupy, który pozostaje w ścisłym kontakcie z Klientem i odpowiada za sprawny oraz komfortowy przebieg współpracy. Pełni on również rolę Interwencyjnego Opiekuna Ubezpieczonego w sytuacjach np. trudności z realizacją usługi.

 • Ubezpieczenie w TU ZDROWIE zapewnia Twoim Pracownikom swobodę leczenia, m.in. poprzez:

  • dostęp do wszystkich placówek medycznych w Polsce
  • wolny wybór placówki medycznej i lekarza prowadzącego leczenie
  • możliwość wyboru dogodnego sposobu realizacji usług
  • nielimitowane konsultacje lekarskie i badania
  • brak skierowań do lekarzy specjalistów, także specjalistów dziecięcych oraz konsultacji profesorskich
  • honorowanie skierowań na badania od wszystkich lekarzy