Zdjęcie rozchodzących się kropek
Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe

Polisa Zdrowie to najszybszy i najwygodniejszy dostęp do opieki medycznej dla Twoich pracowników

Wybierz produkt

Korzyści, które daje ubezpieczenie zdrowotne

 • Dodatkowe narzędzie motywacji w polityce personalnej

  Dodatkowe narzędzie motywacji w polityce personalnej

 • Doskonałe narzędzie employee benefit poprzez np. możliwość tworzenia podgrup w zależności od stażu pracy, zajmowanego stanowiska, itp.

  Doskonałe narzędzie employee benefit poprzez np. możliwość tworzenia podgrup w zależności od stażu pracy, zajmowanego stanowiska, itp.

 • Skrócenie nieobecności pracowników w pracy

  Skrócenie nieobecności pracowników w pracy

 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

  Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 • Ograniczenie rotacji pracowników

  Ograniczenie rotacji pracowników

 • Zaliczenie kosztów składki do kosztów uzyskania przychodu

  Zaliczenie kosztów składki do kosztów uzyskania przychodu

Dowiedz się o ubezpieczeniu - poznaj korzyści

 • E-REJESTRACJA - to możliwość umawiania wizyt lekarskich online, bezpośrednio w grafiku lekarza.

  E-rejestracja dostępna jest za pośrednictwem Panelu Ubezpieczonego.

  TU ZDROWIE jako pierwsza firma na rynku, udostępniła e-rejestrację w placówkach z różnych ogólnopolskich sieci medycznych (np. POLMED, CENTER-MED, SCANMED) oraz w placówkach spoza sieci, które stawiają na nowoczesny i wygodny dostęp pacjenta do świadczeń.

 • Gwarancja najkrótszych terminów realizacji usług:

  • do 1 dnia – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej
  • do 3 dni – lekarze specjaliści (do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności)

  Wszystkie konsultacje lekarskie, w tym dziecięce, dostępne są bez skierowania.

  • największa sieć placówek medycznych na rynku
  • bezgotówkowy dostęp do ponad  3300 placówek medycznych  w całej Polsce
  • możliwość korzystania z usług medycznych w każdej placówce i u każdego lekarza na zasadzie zwrotu kosztów (refundacji)
  • pełna swoboda wyboru placówki i lekarza
  • e-rejestracja  e-refundacja  dostępna dla każdego Ubezpieczonego
 • POLISA ZDROWIE daje możliwość korzystania z usług objętych zakresem ubezpieczenia w dowolnej placówce medycznej w Polsce.
  W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów na realizację usługi medycznej. Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.
  TU ZDROWIE gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot poniesionych kosztów świadczeń do limitu ustalonego jako Górna Granica Odpowiedzialności (GGO), określonego dla każdej usługi w Katalogu Świadczeń.
  TU ZDROWIE jako jedyna firma na rynku daje możliwość podwyższenia limitów refundacji (wysokości GGO).

 • E-REFUNDACJA - to możliwość złożenia elektronicznego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Panelu Ubezpieczonego.
  Wystarczy zalogować się do Panelu Ubezpieczonego, wypełnić elektroniczny wniosek, dołączyć skan lub zdjęcie rachunku / faktury i wysłać wniosek.
  Korzystając z e-refundacji nie musisz przesyłać do TU ZDROWIE żadnych papierowych dokumentów, co skraca czas wypłaty świadczenia.

 • Każdy Pracodawca i umowa znajduje się pod opieką Indywidualnego Opiekuna Grupy, który pozostaje w ścisłym kontakcie z Klientem i odpowiada za sprawny oraz komfortowy przebieg współpracy. Pełni on również rolę Interwencyjnego Opiekuna Ubezpieczonego w sytuacjach np. trudności z realizacją usługi.

 • Ubezpieczenie w TU ZDROWIE zapewnia Twoim Pracownikom swobodę leczenia, m.in. poprzez:

  • dostęp do wszystkich placówek medycznych w Polsce
  • wolny wybór placówki medycznej i lekarza prowadzącego leczenie
  • możliwość wyboru dogodnego sposobu realizacji usług
  • nielimitowane konsultacje lekarskie i badania
  • brak skierowań do lekarzy specjalistów, także specjalistów dziecięcych oraz konsultacji profesorskich
  • honorowanie skierowań na badania od wszystkich lekarzy

Sposoby realizacji usług medycznych

Panel Ubezpieczonego

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

Administratorem Twoich danych osobowych jest TU ZDROWIE SA Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingowym. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: https://www.tuzdrowie.pl/Rodo

* Wymagane pola