Zdjęcie rozchodzących się kropek
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informacje o nowych wymogach prawnych

Co to jest RODO?


RODO to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych - (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)


Od kiedy obowiązuje RODO?


RODO będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Jakie czynności podlegają RODO?


RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie danych, przechowywanie danych, usuwanie danych, opracowywanie danych, udostępnianie danych


Co to są dane osobowe?


Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy data urodzenia


Czy TU ZDROWIE przetwarza dane osobowe?


Tak, Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A przetwarza dane osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w TU ZDROWIE.


Kiedy TU ZDROWIE może przetwarzać dane osobowe?


Dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych, podstawami przetwarzania danych jest przystąpienie do umowy ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku danych o wykonanych usługach medycznych (dane o zdrowiu) wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą


Kto wyraża zgodę?


Każdy dorosły Ubezpieczony we własnym imieniu.

W imieniu dzieci i młodzieży poniżej 16 rż. zgody wyraża jeden z rodziców / opiekunów prawnych.


Po co TU ZDROWIE zgody Ubezpieczonych?


Zgodnie z postanowieniami RODO musimy mieć Państwa zgody by przekazać dane do placówek medycznych i operatora medycznego. By mogli Państwo bezgotówkowo realizować usługi medyczne.

Bez zgód nie możemy rozliczyć z placówkami medycznymi wykonanych usług i nie możemy dostać nawet informacji o tych usługach.


A co, gdy nie wyrażę zgody, czy ubezpieczenia działa?


Nie przekażemy Państwa danych osobowych do placówek medycznych i do operatorów medycznych (24 h Infolinii), ale ochrona ubezpieczeniowa wciąż działa i mogą Państwo korzystać z opcji zwrotu kosztów za wykonane usługi.


Czy można odwołać zgodę na przetwarzanie danych?


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać w dowolnym momencie


Co zrobić, gdy po wyrażeniu zgód otrzymuję komunikat ze strony, że jest błędny PESEL lub nr telefonu?


Być może mamy nieprawidłowe dane i nie możemy więc zweryfikować poprawności i wysłać sms z kodem, który potwierdzi wyrażenie zgody.

Prosimy o kontakt z Pracodawcą/Ubezpieczającym i poprawienie przekazanych danych.Zgody na przetwarzanie danych osobowych