Zdjęcie rozchodzących się kropek
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Ewa Kornacka. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@tuzdrowie.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Obowiązek informacyjny dot. uzasadnionego interesu administratora.

Administrator danych
TU Zdrowie S.A. ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia, e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych
iod@tuzdrowie.pl

Cel przetwarzania
Utrzymanie dobrych relacji biznesowych z Klientem

Podstawa prawna
Prawnie uzasadniony interes administratora
art. 6 RODO ust. 1 lit. f

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszemu dostawcy, którą zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych tj. dostawcom usług IT. Podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Okres przetwarzania danych
Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Przysługujące prawa

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych


Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. RODO.