Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999
Program Leśnik – zabezpieczenie na wypadek boreliozy

Program Leśnik – zabezpieczenie na wypadek boreliozy

Program Leśnik – zabezpieczenie na wypadek boreliozy

Na boreliozę najbardziej narażeni są leśnicy, którzy niemal każdego dnia, wychodząc do pracy, ryzykują kontaktem z zakażonymi kleszczami. Jest ona najczęstszą zawodową chorobą zakaźną rejestrowaną w Polsce. Według Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w ostatnich 5 latach stanowiła ponad 95% ogółu chorób zawodowych zarejestrowanych w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. [1]

Tylko w 2019 roku KRUS wypłaciła niemal 300 jednorazowych odszkodowań z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek odkleszczowej choroby zawodowej, co stanowiło prawie 90% wszystkich odszkodowań. W tym samym roku na boreliozę zachorowało kolejnych przeszło 20 tysięcy osób. [2]

- Dlatego tak ważne są badania przesiewowe wśród najbardziej narażonych grup zawodowych, mające wskazać na zakażenie boreliozą już w bardzo wczesnym stadium. A trzeba pamiętać, że jest to choroba, która nie zawsze daje na początku tak łatwe do rozpoznania symptomy, jak na przykład charakterystyczny dla niej rumień. A im później zostanie wykryta i leczona, tym poważniejsze powikłania powoduje. Właśnie z myślą o pracownikach nadleśnictw i parków narodowych uruchomiliśmy Program Leśnik. Jego założeniem są nie tylko badania przesiewowe prowadzone w nadleśnictwach, ale także poprowadzenie chorych od momentu zakażenia, poprzez dokładną diagnostykę, po leczenie powikłań, które mogą się pojawić nawet wiele lat po kontakcie z kleszczem – dodaje Edyta Jacyna.

Program Leśnik uruchomiony przez TU Zdrowie skierowany jest do pracowników nadleśnictw i parków narodowych. Jego głównym założeniem jest profilaktyka medycyny pracy rozszerzona o pełną diagnostykę w zakresie wykrywania i leczenia boreliozy.

- Leśnicy to specyficzna grupa zawodowa, która wymaga szczególnej uwagi, jeśli chodzi o choroby odkleszczowe. Współpracujemy z nadleśnictwami, w których raz w roku przeprowadzamy badania przesiewowe osób pracujących w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z kleszczami. Mają one wykonywaną diagnostykę serologiczną w kierunku zakażenia Borrelia burgdorferi metodą ELISA. Jeśli test wykaże podwyższone miana przeciwciał, kierujemy pacjentów na dalszą, dokładniejszą diagnostykę, czyli badanie metodą Western Blot w obu klasach i ewentualne leczenie. Dotyczy to także osób, które wymagają leczenia powikłań nawet po długim czasie od zakażenia - mówi Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Osoby przystępujące do programu mają nielimitowany dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów zajmujących się leczeniem boreliozy i jej powikłań. Z Programu Leśnik mogą korzystać także członkowie rodzin pracowników nadleśnictw i parków narodowych. Nie dotyczą ich jednak badania przesiewowe, czy kwestie związane z medycyną pracy.

Więcej informacji: https://tuzdrowie.pl/ubezpieczenia-grupowe/program-lesnik/ 


[1] http://npz.imw.lublin.pl/index.php/zagrozenia-biologiczne/borelioza

[2] https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2020/Borelioza.pdf

Udostępnij artykuł: Udostępnij na facebooku