Nowość na rynku ubezpieczeń zdrowotnych – Polisa TeleRefundacyjna i nowy Kalkulator dla Pośredników

Nowość na rynku ubezpieczeń zdrowotnych – Polisa TeleRefundacyjna i nowy Kalkulator dla Pośredników

Nowość na rynku ubezpieczeń zdrowotnych – Polisa TeleRefundacyjna i nowy Kalkulator dla Pośredników

„Od początku ogłoszenia pandemii wirusa COVID-19 byliśmy świadomi powagi sytuacji i konieczności wdrożenia całkowicie nowego podejścia do produktów i procesów związanych z obsługą Klienta, które z powodzeniem do tej pory funkcjonowały na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.


W dobie nowej rzeczywistości, dyktowanej przez nikomu nieznany dotąd czynnik koronawirusa, na znaczeniu niespodziewanie zyskały nowe słowa: „świadczenie usług na odległość, zdalna obsługa Klienta i myślenie znacznie wykraczające poza standardowe zapisy w umowach” – mówi Aleksander Roda, prezes zarządu TU ZDROWIE.


Aby móc sprostać zupełnie nowym wyzwaniom oraz dzisiejszym potrzebom Klientów, stworzyliśmy nowy produkt – Polisę TeleRefundacyjną, która pozwala na nowe spojrzenie w obszarze zapewnienia opieki zdrowotnej dla Firm i ich Pracowników, w zmienionych warunkach funkcjonowania oraz częstokroć ograniczonych budżetach.


Istotą nowego produktu jest realizacja usług medycznych na rzecz Ubezpieczonych poprzez dwa kanały realizacji świadczeń: telemedyczny (e-konsultacje) oraz kanał refundacyjny (e-wnioski) tj. zwrotem poniesionych kosztów za usługę medyczną, zrealizowaną samodzielnie w dowolnej placówce medycznej na terenie całego kraju.


Nowa Polisa TeleRefundacyjna to:

 • rozwiązanie o najprostszej konstrukcji na rynku,
 • możliwość szybkiego wdrożenia, w pełni on-line, co zyskuje na znaczeniu szczególnie w obecnej sytuacji kryzysowej i konieczności ograniczenia kosztów,
 • pełna swoboda wyboru miejsca leczenia, nawet w najtrudniejszych lokalizacjach i korzystanie ze wszystkich placówek medycznych w Polsce na zasadzie refundacji
 • kompleksowa obsługa on-line dla Pracodawcy poprzez Panel Ubezpieczającego dedykowany dla osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę w Firmach,
 • kompleksowa obsługa on-line dla Pracownika poprzez Panel Ubezpieczonego, który umożliwia Ubezpieczonym m.in. umawianie e-konsultacji oraz składanie e-wniosków refundacyjnych.
 • bardzo atrakcyjna cena


Nowa Polisa TeleRefundacyjna, w zależności od wariantu ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (internista, pediatra, lekarz rodzinny)
 • nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów, dostępne bez skierowań, także specjalistów dziecięcych i konsultacje profesorskie
 • nielimitowane zabiegi ambulatoryjne wykonywane w trakcie konsultacji lekarskich
 • nielimitowane badania laboratoryjne
 • nielimitowane badania diagnostyczne (obrazowe, czynnościowe, etc.)
 • nielimitowane zabiegi ambulatoryjne
 • wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie
 • rehabilitację
 • obowiązkowe świadczenia z zakresu Medycyny Pracy

Jednocześnie, dla Agentów i Brokerów, przygotowaliśmy nowy Kalkulator dostępny w Panelu Pośrednika dedykowany do dotychczasowego produktu POLISA ZDROWIE . Nowy Kalkulator to unikalne na polskim rynku narzędzie, za pośrednictwem którego można w sposób zdalny przygotować zindywidualizowaną ofertę dla swojego Klienta.


Nowe narzędzie w kilku prostych krokach umożliwia skonstruowanie oferty POLISA ZDROWIE do 30 osób.


Kalkulator pozwala na:


1. Automatyczne wyszukiwanie i rezerwowanie firm z bazy, poprzez wpisanie numeru NIP.
2. Prosty moduł wyliczenia składki - wystarczy podać liczbę osób Ubezpieczonych, by otrzymać wstępną propozycję cenową.
3. Możliwość wyboru wielu wariantów modułów dodatkowych tj.: rehabilitacja, stomatologia, przeglądy profilaktyczne itd.
4. Szybkie i proste tworzenie i zapisywanie oferty w formacie PDF, na wzorze przygotowanym przez TU ZDROWIE,
5. W przypadku akceptacji oferty, możliwość zamówienia wniosku ubezpieczeniowego oraz polisy.

Po otrzymaniu odpowiednich uprawnień, kalkulator dostępny jest po zalogowaniu w Panelu Pośrednika, w opcji OFERTY/Nowa oferta.

Udostępnij artykuł: Udostępnij na facebooku