Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19

Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19

Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19

Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych  standardów bezpieczeństwa.

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko Covid-19?

Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
Epidemię COVID-19 szczególnie odczuwają przedsiębiorcy. Szczepienia to skuteczny mechanizm ochronny dla polskiej gospodarki. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej będziemy mogli otworzyć restauracje i hotele, a także swobodnie wyjechać na urlop i wakacje. Jest to szczególnie ważne dla polskich firm, które aby przetrwać ten trudny czas, korzystają ze wsparcia rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej.
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
Powrót do normalności oznacza:
• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
• swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas wszystkich.

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni przed zakażeniem COVID-19.
Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki. By szczepionka była skuteczna konieczne jest przyjęcie dwóch dawek. Producenci przygotowali je tak aby jak najszersza grupa osób z chorobami towarzyszącymi oraz ozdrowieńcy Covid -19 mogli zostać zaszczepieni.
Dodatni wynik na obecność przeciwciał przeciw SARS-cov-2 nie jest przeciwskazaniem do szczepienia.

Status osoby zaszczepionej

Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system, który będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie). Radykalnie ogranicza ono możliwość zachorowania i transmisji wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

Zalecenia medyczne
Szczepienia przeciw COVID-19 będą realizowane z zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących realizacji szczepień, z zastrzeżeniem, że szczepienia przeciwko COVID-19 należy wykonać z zachowaniem 2-tygodniowego odstępu od innych szczepień, aby uniknąć ewentualnego nałożenia się niepożądanych odczynów poszczepiennych

Miejsca wykonywania szczepień.

Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień będzie istniejąca sieć placówek medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przewiduje się również organizowanie nowych mobilnych i stacjonarnych punktów szczepień spełniających wymagania organizacyjne i lokalowe przewidziane dla realizacji świadczeń medycznych.
W ramach realizacji strategii szczepień mobilnych przewiduje się szczepienie dokonywane przez zespoły wyjazdowe (organizowane również przez inne instytucje np. Wojsko Polskie) w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.
Sieć miejsc realizacji została udostępniona na stronie https://tuzdrowie.pl/o-nas/aktualnosci/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19

Rozpoczęcie szczepień planowane jest w I kwartale 2021 roku.

Przebieg szczepień z punktu widzenia pacjenta
Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup
wiekowych, zawodowych itd.). Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).
Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień.
W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii,
umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.
Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych (system e-Rejestracji będzie zintegrowany z systemem P1, co umożliwi automatyczną weryfikację ważności e-skierowania). Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie od razu umawiany na 2 wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany sms-em. Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień.
Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej. Wyklucza się prowadzenie badania kwalifikacyjnego na zasadzie teleporady.

Kolejność szczepień -etapy

ETAP 0
Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób najbardziej narażonych, takich jak:
• pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący prywatną praktykę)
• pracownicy Domów Pomocy Społecznej
• pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
ETAP I
• Pensjonariusze Domów Pomocy społecznej oraz Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.
• osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych
• służby mundurowe
• nauczyciele.
ETAP II
• osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia,wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia
● osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

ETAP III

● przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
● powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

Szczegółowe informacje https://www.gov.pl/web/koronawirus/rzad-przyjal-narodowy-program-szczepien 

Aktualizacje organizacji szczepień na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje 

Udostępnij artykuł: Udostępnij na facebooku