Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999
Model ubezpieczeniowy broni się w starciu z pandemią ograniczając wystąpienie długu zdrowotnego do minimum

Model ubezpieczeniowy broni się w starciu z pandemią ograniczając wystąpienie długu zdrowotnego do minimum

Model ubezpieczeniowy broni się w starciu z pandemią ograniczając wystąpienie długu zdrowotnego do minimum

Mimo kolejnych fal pandemii Ubezpieczeni w TU Zdrowie nieprzerwanie korzystają ze wszystkich oferowanych usług medycznych. Dzięki gwarantowanemu umową ubezpieczeniową dostępowi do lekarzy i badań specjalistycznych, Klienci TU Zdrowie nie będą musieli się mierzyć z długiem zdrowotnym, jaki zaciągają ci pacjenci, którzy rezygnują z bezpośrednich konsultacji z lekarzami lub których wizyty i badania przekładane są na kolejne miesiące.

Jest to realne zagrożenie dla zdrowia i życia każdej osoby, która wymaga stałej opieki lekarskiej, badań profilaktycznych i regularnych kontaktów ze specjalistami. Odsuwane w czasie wizyty to przede wszystkim poważne konsekwencje przerwanego procesu leczenia pacjenta, ale także problem placówek medycznych, które z chwilą, gdy rozwój pandemii zostanie powstrzymany, będą musiały zmierzyć się z szybko rosnącymi kolejkami chorych.
Analiza liczby wykonanych świadczeń medycznych w 2020 roku wskazuje, że Klienci TU Zdrowie ograniczyli kontakt z lekarzami wyłącznie na samym początku pandemii. Od czerwca do końca grudnia ubiegłego roku dostęp do lekarzy realizowany był na podobnym poziomie co w roku 2019. To dowodzi, że w modelu ubezpieczeniowym pacjent nie ma problemów związanych z realizacją świadczeń zawartych w umowie nawet w czasie utrudnień związanych z Covid-19.

„Z chwilą zarejestrowania pierwszych przypadków koronawirusa w Polsce i pierwszego lockdownu, odnotowaliśmy spadek wykonanych usług medycznych. W marcu było to 67% stanu z 2019 r., a w kwietniu zaledwie 36%. Jednak już w maju trend się odwrócił, aby w czerwcu zrównać się z analogicznym stanem z 2019 r. Do końca grudnia odnotowywaliśmy stały wzrost korzystania z pakietów medycznych i to pomimo trudnej sytuacji podczas jesieni. Jeżeli zsumujemy wyniki za cały 2020 rok, to średnia zrealizowanych świadczeń wyniesie 99% stanu z roku poprzedzającego.” – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.
Tak wysoka realizacja usług to zasługa połączenia unikatowych cech oferty ubezpieczeniowej TU Zdrowie: zapisanej w umowie gwarancji dostępu do lekarza, swobody dostępu do dowolnej placówki medycznej
i możliwości skorzystania z refundacji oraz rozwiązań telemedycznych i informatycznych umożliwiających sprawne skontaktowanie się z wybranym lekarzem w ramach e-konsultacji.
O wysokiej sprawności systemu może świadczyć ogólna liczba przeprowadzonych konsultacji stacjonarnych, telemedycznych i realizowanych za pomocą platform elektronicznych. Mimo istotnego spadku liczby konsultacji między marcem a majem 2020 r. średnia roczna była o 2,5% wyższa, niż w całym 2019 r. Niewątpliwym sukcesem okazały się e-konsultacje, które TU Zdrowie uruchomiło w marcu jako narzędzie ułatwiające pacjentom stały kontakt z lekarzem. Szczyt tej formy realizacji świadczeń przypadł na kwiecień i wyniósł blisko 40% wszystkich konsultacji. Należy jednak podkreślić, że zarówno e-konsultacje, jak i telemedycyna stanowią uzupełnienie wizyt stacjonarnych i to Ubezpieczeni decydują, jaką formę realizacji usługi chcą wybrać.

„Nie odnotowujemy sytuacji, w których nasi Ubezpieczeni skarżyliby się na brak dostępności do lekarzy. Ubezpieczony ma całkowitą swobodę decydowania, czy woli wizytę telemedyczną czy stacjonarną, bez względu na to, w jakim regionie Polski mieszka albo aktualnie się znajduje. Umowa gwarantuje mu znalezienie placówki medycznej w promieniu do 40 km, a w przypadku niemożliwości spełnienia tego warunku, TU Zdrowie refunduje 100% poniesionych kosztów.” – mówi Dariusz Grądziel, Dyrektor Sprzedaży TU Zdrowie.
Przeanalizowane dane wskazują na to, że średnia korzystania ze świadczeń medycznych w 2020 roku jest zbliżona do roku poprzedniego. Od czerwca 2020 roku liczba usług wymagających fizycznego pojawienia się w placówkach medycznych była średnio o kilkanaście procent wyższa, niż w analogicznym okresie 2019 roku. Ten trend widoczny jest w poszczególnych podgrupach świadczeń jak np. badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa, rehabilitacja czy stomatologia. Ubezpieczeni zrekompensowali trzymiesięczny okres spadkowy - spowodowany początkiem pandemii - wyższymi wskaźnikami realizacji świadczeń w późniejszym okresie, ograniczając tym samym możliwość wystąpienia długu zdrowotnego.
TU Zdrowie udowadnia, że oferowany model ubezpieczeniowy bardzo dobrze wpisuje się w tak trudny czas. Gwarancja realizacji usług w połączeniu ze swobodą korzystania z placówek medycznych zapewnia Ubezpieczonym komfortowy i przede wszystkim nieprzerwany dostęp do opieki zdrowotnej.

Udostępnij artykuł: Udostępnij na facebooku