Zdjęcie rozchodzących się kropek
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Programy Zdrowotne realizowane na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Programy Zdrowotne realizowane na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

TU ZDROWIE w imieniu i na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A realizuje usługi medyczne zgodnie z posiadanym przez Ubezpieczonego zakresem opisanym w warunkach ubezpieczenia.

Usługi medyczne realizowane są wyłącznie w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku pakietów wsparcia pozawałowego, poudarowego, pourazowego i onkologicznego usługi medyczne są w całości koordynowane przez Konsultanta medycznego i służą przywróceniu lub zachowaniu zdrowia Ubezpieczonego. Warunkiem rozpoczęcia realizacji świadczeń w ramach pakietów wsparcia pozawałowego, poudarowego, pourazowego i onkologicznego jest przesłanie „Wniosku o rozpoczęcie programu” wraz z kopią dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie zdarzenia.

Wniosek o rozpoczęcie programu


Infolinia telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00 pod numerem:
(58) 500 55 06 (numer wyłącznie dla Klientów Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA)


Zapraszamy również do kontaktu mailowego: openlife_ubezpieczenia@tuzdrowie.pl