Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Zdrowie SA z nowym, silnym partnerem - Grupą NEUCA

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Zdrowie SA z nowym, silnym partnerem - Grupą NEUCA

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Zdrowie SA z nowym, silnym partnerem - Grupą NEUCA

TU Zdrowie i Grupa NEUCA zawarły umowę, dzięki której TU Zdrowie zyskuje silnego partnera i kapitał do dalszego rozwoju, a NEUCA wzmacnia swój udział w polskim rynku zdrowia. Inwestycja Grupy Neuca daje TU Zdrowie możliwość znacznego poszerzenia udziału w rynku ubezpieczeń zdrowotnych i wzmocnienia oferty produktowej.

29 stycznia br. spółka giełdowa NEUCA SA nabyła warunkowo większościowy pakiet akcji (50,2%) w Pomerania Investment SA, stając się tym samym głównym akcjonariuszem TU Zdrowie. Jest to element realizowanej przez NEUCA strategii systematycznego zwiększania swojego udziału w obszarze pacjenckim. Inwestycja poszerza portfolio Grupy – jednego z czołowych graczy na polskim rynku zdrowia - o obszar ubezpieczeń zdrowotnych, który do tej pory nie był obecny w jej ofercie.

„Proces wyboru partnera strategicznego trwał około roku i był bardzo trudny, ponieważ zależało nam na zachowaniu własnej tożsamości i możliwości dynamicznego rozwoju. Dlatego wybraliśmy Grupę NEUCA jako inwestora strategicznego. Wierzymy, że połączone siły dadzą nam możliwość dostarczania kompleksowych usług medycznych najwyższej jakości na dużo większą skalę niż dotychczas” - mówi Prezes TU Zdrowie Aleksander Roda.

TU Zdrowie poszukiwało partnera, który doceniłby silną pozycję firmy i potencjał wzrostu. Współpraca obu podmiotów daje możliwości dalszego dynamicznego rozwoju i wykorzystania w działalności TU Zdrowie efektów synergii z nowym partnerem.

„Będziemy mogli zaoferować ubezpieczeniową gwarancję dostępności usług medycznych, a TU Zdrowie rozwinąć model współpracy z siecią dostawców usług medycznych. Strategia NEUCA w obszarze pacjenta polega na zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego i podniesieniu jakości życia. Ubezpieczeniowa gwarancja dostępności usługi medycznej doskonale się w nią wpisuje” – mówi Wiceprezes NEUCA Paweł Kuśmierowski.

Dzięki połączeniu dotychczasowa sieć placówek medycznych współpracujących z TU Zdrowie powiększy się o 68 przychodni POZ. Umożliwi to klientom Towarzystwa jeszcze lepszy dostęp do lekarzy różnych specjalności, ułatwiając zachowywanie gwarancji krótkiego terminu realizacji wizyt. Współpraca z nowym partnerem w obszarze telemedycyny i rozwoju technologii informatycznych przyczyni się do utrzymania wysokiej sprawności rozwiązań IT, niezakłóconej komunikacji ubezpieczonych z lekarzami, szybkiego dostępu do wybranych usług medycznych, a także do oferty ubezpieczeniowej.

Wymierną korzyścią wynikającą z tej współpracy będzie też dla TU Zdrowie możliwość korzystania z należącej do Grupy NEUCA największej w Polsce niezależnej sieci ośrodków badań klinicznych. Dotyczy to również możliwości korzystania z know-how Grupy, dzięki któremu TU Zdrowie będzie mogło jeszcze lepiej dopasowywać i wdrażać dedykowane programy zdrowotne dla swoich klientów.

TU Zdrowie pozostaje specjalistycznym ubezpieczycielem zdrowotnym działającym niezależnie na rynku. Towarzystwo nadal będzie intensywnie rozwijało współpracę z brokerami i agentami w obszarze sprzedaży ubezpieczeń, jak i z placówkami medycznymi w obszarze realizacji usług medycznych, korzystając przy tym z zasobów i wieloletniego doświadczenia NEUCA w segmencie pacjenckim.

NEUCA SA kupi 50,2% udziałów w Pomerania Investment, jedynego właściciela TU Zdrowie SA. Transakcja jest warunkowa i wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z zawartymi umowami, strony zobowiązały się do zawarcia umów przyrzeczonych do 30 września br.

Udostępnij artykuł: Udostępnij na facebooku