Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999
Mój Ortopeda – leczenie powikłań po urazach kości i stawów

Mój Ortopeda – leczenie powikłań po urazach kości i stawów

Mój Ortopeda – leczenie powikłań po urazach kości i stawów

Ubezpieczeni w TU Zdrowie, którzy w wyniku urazów kości i stawów wymagają leczenia ortopedycznego, mogą skorzystać z programu Mój Ortopeda. Obejmuje on pakiet konsultacji i zabiegów lekarskich, badań laboratoryjnych i obrazowych, a także rehabilitację ambulatoryjną. 

Program Mój Ortopeda został uruchomiony z myślą o ubezpieczonych zmagających się z powikłaniami po urazach i wymagających długotrwałej opieki lekarskiej i rehabilitacji.
W ramach Programu Twój Ortopeda ubezpieczony ma dostęp do szeregu konsultacji lekarskich, w tym konsultacji profesorskich, zabiegów lekarskich i pielęgniarskich, badań laboratoryjnych, czynnościowych i obrazowych - RTG, USG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także rehabilitacji ambulatoryjnej – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.
Aby przystąpić do programu, wystarczy wypełnić wniosek i wysłać go pocztą elektroniczną albo skorzystać z formularza w Panelu Ubezpieczonego lub aplikacji mobilnej. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie urazu. Po wysłaniu zgłoszenia ubezpieczony czeka na kontakt ze strony konsultanta medycznego, który potwierdzi rozpoczęcie Programu Mój Ortopeda lub w razie potrzeby poprosi o uzupełnienie dokumentacji i dodatkowe informacje. Po przystąpieniu do Programu konsultant medyczny w porozumieniu z ubezpieczonym organizuje proces leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta.
Konsultant medyczny proponuje osobie przystępującej do Programu miejsce wykonania badań i konsultacji, gdzie świadczenia medyczne wykonywane są bezgotówkowo, lub wskazuje specjalistę spoza sieci i wtedy TU Zdrowie pokryje 100% poniesionych kosztów. Jeśli jednak ubezpieczony wybierze inną placówkę niż ta wskazana przez konsultanta, TU Zdrowie pokryje koszt do wysokości Górnej Granicy Odpowiedzialności, czyli limitu kwotowego określonego dla danej usługi medycznej – dodaje Teresa Domańska.
Oprócz Programu Mój Ortopeda, TU Zdrowie oferuje także inne programy stworzone z myślą o ubezpieczonych, którzy potrzebują optymalnego procesu diagnostyki i leczenia:

• Powrót do zdrowia po COVID-19 (sprawdzenie stanu zdrowia pod kątem najczęściej występujących powikłań po przebytej chorobie COVID-19);
• Mój Onkolog (szybka diagnostyka w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej);
• Mój Dietetyk (wsparcie leczenia chorób dietozależnych, w tym: cukrzycy typu 2, dny moczanowej, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy);
• Leczenie po wypadku drogowym (leczenie powikłań powstałych wskutek wypadku drogowego);
• Kontynuacja leczenia szpitalnego (leczenie po zakończeniu hospitalizacji w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia);

Przystąpienie do wybranego programu zdrowotnego gwarantuje ubezpieczonym dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz do licznego grona lekarzy specjalistów. Co ważne – zakres świadczeń zapewnionych w ramach programów zdrowotnych jest niezależny od posiadanego wariantu ubezpieczenia zdrowotnego. Wygodą dla osób przystępujących do programów zdrowotnych jest wsparcie konsultanta medycznego, który koordynuje cały proces leczenia i diagnostyki. Wiedza i doświadczenie konsultanta stanowią cenną wskazówkę dla ubezpieczonych, gdzie się leczyć, kto jest najlepszym specjalistą w danej dziedzinie i jakie badania należy wykonać, aby proces leczenia rozpoczął się jak najszybciej – mówi Teresa Domańska.

Udostępnij artykuł: Udostępnij na facebooku