Zmiany w realizacji badań medycyny pracy

Zmiany w realizacji badań medycyny pracy

Zmiany w realizacji badań medycyny pracy

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r., związanej m.in. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 1 kwietnia 2020 obowiązują następujące zasady w zakresie organizacji  badań profilaktycznych medycyny pracy.

1. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne, których ważność kończy się po 7 marca, będą ważne jeszcze 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii. Oznacza to, że badania okresowe zostają tym samym zawieszone, a ich ponowna realizacja nastąpi w ciągu 60 dni od momentu odwołania epidemii.


Jednocześnie bardzo prosimy, by skierowania na badania okresowe wystawiali Państwo w normalnym trybie, zgodnie z terminem końca ich ważności, co przyspieszy realizację badań po ustaniu obostrzeń.

2. W przypadku badań wstępnej medycyny pracy lub badań kontrolnych, należy je przeprowadzić. Jednak w przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Należy przy tym pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza, traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej zamieszczamy link do wyciągu z przedmiotowej ustawy:
Kliknij, aby zobaczyć

Udostępnij artykuł: Udostępnij na facebooku