Zdjęcie rozchodzących się kropek
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń<br>na Życie S.A.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A.

Programy Zdrowotne realizowane na rzecz Ubezpieczonych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Programy Zdrowotne realizowane na rzecz Ubezpieczonych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

TU ZDROWIE w imieniu i na rzecz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. realizuje programy zdrowotne zgodnie z posiadanym przez Ubezpieczonego zakresem usług medycznych opisanym w warunkach ubezpieczenia.

Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, są w całości koordynowane przez Konsultanta medycznego i służą przywróceniu lub zachowaniu zdrowia Ubezpieczonego. 

Infolinia telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00 pod numerem:
(58) 500 55 12 (numer wyłącznie dla Klientów Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA)

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: nn_ubezpieczenia@tuzdrowie.pl

Warunkiem rozpoczęcia realizacji programu jest przesłanie „Wniosku o rozpoczęcie programu” wraz z kopią dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie zdarzenia.

Zapraszamy do złożenia „wniosku o rozpoczęcie programu zdrowotnego” online  – za pośrednictwem Panelu Ubezpieczonego.